Kontakt

Kontakt

Tel: 02/ 4445 6047
Mobil: 0903 716 167
E-mail: ekogeos@ekogeos.sk

Adresa
EKOGEOS-SK s.r.o.
Gavlovičova 4
831 03 Bratislava

    Naša spoločnosť od svojho vzniku vykonáva na základe povolenia MŽP SR komplexný servis v oblasti inžinierskogeologického, hydrogeologického prieskumu, geologického prieskumu životného prostredia, geotechnických služieb a súvisiacich stavebných činností.

     

    Tel: 02/ 4445 6047
    Mobil: 0903 716 167
    E-mail: ekogeos@ekogeos.sk