Technické práce

V rámci terénnych technických prác ponúkame nasledovné služby:

Vrtné práce
Injektážne práce
Čerpacie a stúpacie skúšky
Zemné práce
pretláčanie potrubí
VZorkovanie
Terénne geotechnické skúšky
Stavebno-geologický dozor

Naša spoločnosť od svojho vzniku vykonáva na základe povolenia MŽP SR komplexný servis v oblasti inžinierskogeologického, hydrogeologického prieskumu, geologického prieskumu životného prostredia, geotechnických služieb a súvisiacich stavebných činností.

 

Tel: 02/ 4445 6047
Mobil: 0903 716 167
E-mail: ekogeos@ekogeos.sk