Naši zákazníci

 • Aprox s.r.o., Bratislava
 • BGS Daustrab s.r.o.
 • Biotika a.s., Slovenská Lupča
 • Devín Holding a.s., Bratislava
 • Elektrovod a.s., Bratislava
 • Hydroconsult š.p. Bratislava
 • Incheba a.s.,Bratislava
 • IPEC-Managment s.r.o., Bratislava
 • ITA TELECOM Slovakia, Bratislava
 • JGC Corporation (Japonsko)
 • Mammoet (Holandsko)
 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Ministerstvo obrany SR
 • Národná banka Slovenska, Bratislava
 • Novácke chemické závody a.s. Nováky
 • Palma-Tumys a.s., Bratislava
 • Pivovar Gemer s.r.o. Rimavská Sobota
 • Pivovar Karšay s.r.o., Nitra
 • Povodie Váhu š.p., Piešťany
 • Raytheon (Holandsko)
 • SB Hydroteam s.r.o., Bratislava
 • Slovenské elektrárne a.s., Bratislava
 • Slovenský plynárenský priemysel š.p., Bratislava
 • Slovnaft a.s., Bratislava
 • Technopol servis a.s. Bratislava
 • Transpetrol a.s. Bratislava
 • Unilever Slovensko s.r.o., Bratislava
 • Váhostav a.s. Žilina
 • ViOn, Zlaté Moravce
 • Vodohospodárska výstavba š.p., Bratislava
 • Volkswagen Slovensko a.s., Bratislava
 • Záhorácke vodohospodárske stavby a.s. Malacky
 • Západoslovenské energetické závody š.p., Bratislava
 • Západoslovenské vodárne a kanalizácie š.p., Bratislava
 • Závod SNP a.s. Žiar nad Hronom
 • ZIPP a.s., Bratislava
 • Aprox s.r.o., Bratislava
 • ALFA PROPERITY DEVELOPMENT spol. s r.o., Bratislava
 • AUREX spol. s r.o Bratislava
 • BGS Daustrab s.r.o.
 • Biotika a.s., Slovenská Lupča
 • Coprojekt, Bratislava
 • Devín Holding a.s., Bratislava
 • Dopravoprojekt a.s. Bratislava
 • DSC Building spol. s r.o. Bratislava
 • Duslo Šaľa
 • DENOVA spol. s r.o., Bratislava
 • Elektrovod a.s., Bratislava
 • EUROSPEDIT spol. s r.o., Bratislava
 • EXOM Villa spol. s r.o., Bratislava
 • EX-ŽELING spol. s r.o. Bratislava
 • GEOCONSULTING spol. s r.o., Bratislava
 • GTC Real Estate Vinohrady spol. s r.o., Bratislava
 • GTC Jarošova OC spol. s r.o., Bratislava
 • Hydroconsult š.p. Bratislava
 • Incheba a.s.,Bratislava
 • INPROKON spol. s r.o. Bratislava
 • ICT Istroconti a.s., Bratislava
 • IPEC-Managment s.r.o., Bratislava
 • IDO Hutný projekt a.s., Bratislava
 • ILBAU s.r.o., Bratislava
 • INTECH spol. s r.o., Bratislava
 • ITA TELECOM Slovakia, Bratislava
 • JGC Corporation (Japonsko)
 • J&T Global
 • EXMONT s.r.o., Bratislava
 • EON
 • Keller špeciálne zakladanie spol. s r.o., Bratislava
 • Malženice Power s r.o.
 • Mammoet (Holandsko)
 • MARTINÁK spol. s r.o., Bratislava
 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Ministerstvo obrany SR
 • Národná banka Slovenska, Bratislava
 • Novácke chemické závody a.s. Nováky
 • OPERA a.s., Bratislava
 • Palma-Tumys a.s., Bratislava
 • PARCUS a.s., Bratislava
 • Pivovar Gemer s.r.o. Rimavská Sobota
 • Pivovar Karšay s.r.o., Nitra
 • Povodie Váhu š.p., Piešťany
 • Raytheon (Holandsko)
 • Ravak Slovakia spol. s r.o., Bratislava
 • SB Hydroteam s.r.o., Bratislava
 • SAMSUNG ELECTRONICS (Južná Kórea)
 • Senetus spol. s r.o., Bratislava
 • Sibamac a.s., Bratislava
 • SKELET BRATISLAVA a.s., Bratislava
 • Slovak Trade Company spol. s r.o., Bratislava
 • Slovenské elektrárne a.s., Bratislava
 • Slovenský plynárenský priemysel š.p., Bratislava
 • Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Bratislava
 • Slovnaft a.s., Bratislava
 • STAVEKO SK spol. s r. o., Žilina
 • Steel-mont a.s., Holíč
 • Technopol servis a.s. Bratislava
 • Trnavainvest
 • TESCO, Bratislava
 • Transpetrol a.s. Bratislava
 • Unilever Slovensko s.r.o., Bratislava
 • Váhostav a.s. Žilina
 • ViOn, Zlaté Moravce
 • VHS-SK-PROJEKT spol. s r.o., Žilina
 • Vodohospodárska výstavba š.p., Bratislava
 • Volkswagen Slovensko a.s., Bratislava
 • Záhorácke vodohospodárske stavby a.s. Malacky
 • Západoslovenské energetické závody š.p., Bratislava
 • Západoslovenské vodárne a kanalizácie š.p., Bratislava
 • Závod SNP a.s. Žiar nad Hronom
 • ZIPP a.s.,Bratislava

Naša spoločnosť od svojho vzniku vykonáva na základe povolenia MŽP SR komplexný servis v oblasti inžinierskogeologického, hydrogeologického prieskumu, geologického prieskumu životného prostredia, geotechnických služieb a súvisiacich stavebných činností.

 

Tel: 02/ 4445 6047
Mobil: 0903 716 167
E-mail: ekogeos@ekogeos.sk