Technické práce

V rámci terénnych technických prác ponúkame nasledovné služby:

Vrtné práce :

 • prieskumné vrty nárazovotočivé, jadrovorotačné, kalovanie atď.2002-01-01 15.27.31
 • vrty zabudované – čerpacie aj pozorovacie
 • vrty pre tepelné čerpadlá so zabudovanými gerotop sondami hĺbok do 150m – teplo zo zeme
 • pretláčanie chráničiek potrubí rôznych priemerov pod komunikáciami
 • piloty pieskové aj železobetónové, malorozmerové aj veľkorozmerové
 • záporové paženie – mikoropilotové alebo berlínske steny

 

Injektážne práce000_0155IMG_20131022_103413šachtice1Snímka0614

Čerpacie a stúpacie skúšky

Zemné práce a pretláčanie potrubí 

 

Vzorkovanie:odberNPvzorkyten-tFoto_Ekogeos (19)

 • odber neporušených, poloporušených, technologických a iných špeciálnych vzoriek zemín podľa požiadaviek objednávateľa

 

Snímka016

ručvrtvpivnici4

 • odber vzoriek vôd s fixáciou vzorky a to vzoriek podzemných, povrchových, pitných, technologických, bazénových, závlahových aj odpadových vôd

 

 

Terénne geotechnické skúšky:EkogeosGeologické-faktory-životného-prostredia2005-10-12 09.23.39

 • dynamické penetračné skúšky so súpravou ťažkého typu
 • statickú penetráciu do súdržných zemín
 • zaťažovacie skúšky statickou a dynamickou doskou

 

Stavebno-geologický dozor:BA jún 2008 002

 • kontrola kvality základových škár
 • kontrola kvality hutnenia spätných zásypov, podkladných vrstiev a pod.
 • kontrola kvality používaných zemín pre stavby
 • určenie tried ťažiteľnosti pri výkopových prácach
 • sledovanie zmien litológie pri špeciálnych stavebných prácach (napr. dostatočné zaviazanie tesniacej steny do nepriepustného podložia)