Inžinierskogeologický prieskum

Výstavba súboru stavieb EFPA a PP3 (výroba polypropylénu) Slovnaft a.s.:
Bratislava – Slovnaft, – manipulačná plocha na biologické čistenie zeminy
Bratislava – Slovnaft, CCR – Reforming
Bratislava – Slovnaft, EFPA I.stavba
Bratislava – Slovnaft, rekonštrukcia cirkulačného centra
Bratislava – Slovnaft, hydrokrak ťažkých ropných frakcií
Bratislava – Slovnaft, HT-4
Bratislava – Slovnaft, rekonštrukcia kotla K3
Bratislava – Slovnaft, ŠTRF, 3. stavba PC 21
Bratislava – Slovnaft, blok 56
Bratislava – Slovnaft, EFPA blok 66
Bratislava – Slovnaft, rekonštrukcia kotla K3, 2.etapa
Bratislava – Slovnaft, skladové hospodárstvo metanolu
Bratislava – Slovnaft, spalovňa nebezpečných odpadov
Bratislava – Slovnaft, poľné horáky
Bratislava – Slovnaft, nadzemné technologicko-energetické rozvody
Bratislava – Slovnaft, mazutové nádrže na teplárni
Bratislava – Slovnaft, EFPA blok 57 RHC
Bratislava – Slovnaft, nové objekty na bloku č.82
Bratislava – Slovnaft, polypropylén PP3 a súvisiace stavby
Bratislava – Slovnaft, blending in-line motorovej nafty
Bratislava – Slovnaft, blending in-line automobilových benzínov
Bratislava – Slovnaft, nádrže kvapalného paliva
Bratislava – Slovnaft, tepláreň
Bratislava – Slovnaft: hydrogenačná rafinácia palív č.7
Bratislava – Slovnaft: podzemné zásobníky propylénu na bloku 68
Bratislava – Slovnaft: Rekonštrukcia spalovne kalov
Bratislava – Slovnaft: MAPD hydrogenácia na Ej 2
Bratislava – Slovnaft: prepravná trasa ropných produktov
Bratislava – Slovnaft: inštalácia chladiacej veže na teplárni, CC8
Bratislava – Slovnaft: skladovacie nádrže na MERO/FAME
Bratislava – Slovnaft: ECO VISION – Rekonštrukcia parných krakovacích pecí
Bratislava – Slovnaft: Rekonštrukcia ND č.78
Bratislava – Slovnaft: rekonštrukcia VGO na KHK
Bratislava – Slovnaft: Odsírnenie spalín na teplárni
Bratislava – Slovnaft: FGD
Bratislava – Slovnaft: blok 84 J – rozšírenie skladu expedície PE
Bratislava – Slovnaft: blok 83 – budúca jednotka LDPE
Bratislava – Slovnaft: blok 84 S – zásobné silá LDPE
Bratislava – Slovnaft: blok 71 A – rozšírenie CC5
Bratislava – Slovnaft: SN EDISON – rekonštrukcia TTP
Bratislava – Messer Slovnaft: základ dusíkového generátora

Výstavba PSA Peugeot Citroën – Trnava :
PSA Peugeot Citroën – stavebný objekt: Lisovňa, 1. etapa
PSA Peugeot Citroën – stavebný objekt: Zvarovňa, 1.etapa
PSA Peugeot Citroën – stavebný objekt: Lakovňa, 1. etapa
PSA Peugeot Citroën – stavebný objekt: Montážna hala,
PSA Peugeot Citroën – stavebný objekt: Centrálna údržba
PSA Peugeot Citroën – stavebný objekt: Vstupný objekt
a administratívna budova
PSA Peugeot Citroën – stavebný objekt: Sklad hotových výrobkov
PSA Peugeot Citroën – stavebný objekt: Obslužná železnica
PSA Peugeot Citroën – stavebný objekt: parkovisko nových automobilov
PSA Peugeot Citroën – stavebný objekt: parkovisko pred vstupnou bránou
PSA Peugeot Citroën – premiestnenie areálu SEMAT
PSA Peugeot Citroën – stavebný objekt: trafostanica
PSA Peugeot Citroën – stavebný objekt: komunikácia, mosty
PSA Peugeot Citroën – stavebný objekt: Železničná vlečka
PSA Peugeot Citroën – stavebný objekt: ČOV
PSA Peugeot Citroën – stavebný objekt: ostatné plochy a parkoviská
PSA Peugeot Citroën – stavebný objekt: Testovacia dráha
PSA Peugeot Citroën – stavebný objekt: Regulačná stanica
TRNAVA PSA Peugeot Citroën – prívod vody
TRNAVA PSA Peugeot Citroën – kanalizácia
TRNAVA: Subdodávateľský park PSA Peugeot Citroën

Výstavba automobilového závodu Volkswagen Slovakia a.s.:
Bratislava Volkswagen – sklad karosérií
Bratislava Volkswagen – hala M2B
Bratislava Volkswagen – hala M4 (logistická plocha)
Bratislava Volkswagen – hala M1 prístavba
Bratislava Volkswagen – zvarovňa
Bratislava Volkswagen – lakovňa
Bratislava Volkswagen – montážna hala
Bratislava Volkswagen – logistická plocha
Bratislava Volkswagen – Colorado – Anbuteile
Bratislava Volkswagen – Colorado – montážna hala
Bratislava Volkswagen – Colorado – Karoseriebau
Bratislava Volkswagen – Pilothalle
Bratislava Volkswagen – polyfunkčná hala
Bratislava Volkswagen – rozšírenie haly M8
Bratislava Volkswagen – sklad tekutín pre montážnu halu
Bratislava Volkswagen – nová vrátnica
Bratislava Volkswagen – parkovisko LKW
Bratislava Volkswagen – parkovisko PKW
Bratislava Volkswagen – autobusová stanica
Bratislava Volkswagen – skúšobná dráha
Bratislava Volkswagen – lanová dráha
Bratislava Volkswagen – nová vrátnica
Bratislava Volkswagen – nová kanalizácia
Bratislava Volkswagen – kotolňa VW SK
Bratislava Volkswagen – VW SK – polder
Bratislava – Volkswagen: prístavba lakovne
Bratislava – Volkswagen Slovakia – Stavba PRESSWERK
Bratislava – Volkswagen Slovakia – hala L10 – nové nakladacie rampy
Bratislava – Volkswagen Slovakia – Zvarovňa Audi Q7 Nachfolger
AIG – Volkswagen Industrialpark Lozorno
Martin Volkswagen. hala na výrobu komponentov

Výstavba závodu SAMSUNG pri Voderadoch.:
Samsung Electronics Slovakia LCD Project
Samsung Electronics Slovakia LCD Project – externá infraštruktúra

Iné objekty občianskej a priemyselnej výstavby:
Agroturistický areál Vampil
ALIP – Triblavina
Bernolákovo – ZÁPAD (obytná zóna)
Bratislava SMÚ – cyklotrónové centrum
Bratislava – Stromová ulica, polyfunkčný objekt
Bratislava – truckcentrum MANN
Banská Bystrica – Baumax
Bratislava – BAUMAX
Bratislava – COCA COLA
Bratislava: Doprastav – podzemné garáže na Košickej ulici
Bratislava, Národná banka Slovenska – Mýtna ulica
Bratislava: nemocnica MO, centrum drogovej závislosti
Bratislava – dom BGS Daustrab na Opavskej ulici
Bratislava – Devín, výstavba rodinných domov
Bratislava IKEA – shopping park, stožiare
Bratislava – Jarošova ulica – parkovací dom
Bratislava: Palma – Tumys – cenrálny lapač tukov a šrotové hospodárstvo
Bratislava – Petržalka, 22kV rozvodňa pre bratislavské metro
Bratislava – Pražská ulica, rekonštrukcia vodovodu
Bratislava – Shopping Centrum Soravia II.
Bratislava – Riverpark
Bratislava – Vtáčnik – area „A, B, C, D, E, F, G, H, I, J“
Bratislava – Podhradie
Bratislava – Lamačská brána
Bratislava – zúčtovacie centrum na Zrínskeho ulici č.13
Bratislava – polyfunkčné centrum – Einsteinova ulica
Bratislava – polyfunkčné centrum – OLYMPIA
Bratislava – polyfunkčné centrum – GREEN HOUSE
Bratislava – Pri strelnici 27, administratívna budova
Bratislava: polyfunkčný objekt PARK Project, Smrečianska – Mikovíniho
Bratislava – Dunajská ulica: polyfunkčný objekt
Bratislava – Mierová ulica: polyfunkčné centrum
Bratislava – Staré grunty
Bratislava – Svätoplukova
Bratislava – areál firmy INSTA – Technická ulica
Bratislava – polyfunkčný komplex „Račany Bianco“
Bratislava – Pestovateľská ul. administratívne a skladové priestory EVEREST II.
Boleráz – kalové lagúny
Čadca – Svrčinovec, priemyselný park
Devínska Nová Ves – výrobný areál Johnson Controlls
Dubník – vysielač Radio Star
Dolné Semerovce – skladovacia a manipulačná plocha zaropnenej zeminy
Dunajská Lužná – polyfunkčný objekt – Lužanský dvor
Golfpark Sekule: inžinierskogeologický prieskum
Hamuliakovo – rodinné domy
Jaslovské Bohunice – areál JE A-1, vyberanie a spracovanie radioaktívneho odpadu z objektu 44/20
Košice – IMMOPARK
Košice – Továrenská ulica, Mlynská bašta
Liptovský Mikuláš – vysielač Radio Liptov
Lozorno – LAKESIDE
Malacky – SWEDWOOD, hala 321
Malacky – NAY
Malženice – paroplynová elektráreň 420MW
Modra – Vŕšky: rodinné domy
Most pri Bratislave – Studené – polyfunkčný objekt
Nitra – TESCO
Senec – zastavovacia štúdia rodinných domov
Senec – polyfunkčný dom, Lichnerova ulica
Senec – JUH (obytná zóna)
Senec – ZÁPAD (obytná zóna)
Sereď – obytný komplex Kukučínova ulica, objekty 02, 03 a 06
Slovenský Grob – Šúr
Stupava – Tuochstone, výrobná hala pre spracovanie kameňa
Šala -Duslo – zaistenie RSTO
Šamorín – centrálny a distribučný sklad a závod na výrobu mrazených krémov
Topoľčany – priemyselná hala firmy LUCAS
Topoľčany – dostavba 22kV rozvodne
TRNAVA – TESCO
Voderady – SAMSUNG ELECTRONICS SLOVAKIA
Výstavba areálu domov seniorov Rohovce
Záhorská Bystrica – Boháčky
Zlaté Moravce – ČS PHM
Žiar nad Hronom – Al2O3 II. stavba
Žiar n/Hronom – úprava škvarového poľa, 1. etapa
Žiar n/Hronom – koľajová váha
Žiar n/Hronom – Slovalco a.s. – hala odlievarne
Banská Bystrica – Jesenský vŕšok: bytové domy B
Bratislava – letisko: nové nádrže PHM
Bratislava – Nemocnica Sv. Michala
Bratislava – rodinný dom na p.č. 4392 na Vančurovej ulici
Bratislava – Staré grunty, pozemok č.2843/81
Bratislava – Dunajská ulica č.14/A: polyfunkčný objekt
Bratislava – Condominium – Devín – rodinné domy
Bratislava – Beblavého ul., parc.čísl. 662/10
Bratislava – Staré Mesto: rodinný dom Ing. Koseka
Bratislava – Vajnory – Shopping centrum
Bratislava – Vietnamská ulica č. 20 – rodinný dom
Bratislava – Vrakuňa: Kosodrevinova ulica 5 Radových rodinných domov
Bratislava – Lamačská brána: Hornbach
Bratislava – Farebná ul. č. 22 -rodinný dom pána Adáska
Bratislava – Konventná ul. 6 – polyfunkčný objekt
Bratislava – Karlova Ves – revitalizácia záhrady Vodárenského múzea
Bratislava – Ul. Francúzkych partizánov – rodinný dom
Bratislava – polyfunkčný objekt KREAL – Petržalka
Bratislava – Petržalka: penzion pre dôchodcov
Bratislava – obytný súbor Panoráma
Bratislava – Petržalka – nová predajná plocha TESCO
Bratislava – rodinný dom na p.č. 6710/15 na Suchej ulici
Gabčíkovo – skladový areál
Hamuliakovo – radar
Záhorská Bystrica – rekonštrukcia a prístavba rodinného domu na p.č. 2652
Devínska Nová Ves – areál Bližne Zamajerske
Dunajská Lužná – vilové domy 1,2
Horný Bar – radar
Marianka – prístavba Pútnického mlyna
COMBINED CYCLE POWER PLANT IN THE DANUBE REFINERY, HUNGARY
Angern-Záhorská Ves – most cez Moravu
Modernizácia trate Malacky – Devínska Nová Ves pre rýchlosť 160 km/hod.
ŽSR, modernizácia trate Bratislava Rača – Trnava, pre rýchlosť 160km/hod,
Bratislava – koridor TEN-T (podzemná dráha)
Bratislava-Senec – cesta I/61- 6 mostných objektov
Bratislava – Lagermax – spevnené plochy a príjazdová komunikácia
Bratislava – Mercedes – spevnené plochy a príjazdová komunikácia
Diaľničný hraničný prechod Bratislava – Jarovce, laboratórne práce pôdnej mechaniky
Bratislavský hrad – preložka komunikácie
Bratislava – Slovnaft: parkovisko pre nákladanú a kamionovú dopravu
Bratislava Volkswagen – nová skúšobná dráha
Cesta I/75 Galanta-obchvat, 3.stavba -3 mostné objekty
Cesta I/61 Trnava-južný obchvat
Cyklomost Schlosshof-Devínska Nová Ves
Dvory nad Žitavou – rekonštrukcia železničného mosta v km 150,625
Devínska Nová Ves – sanácia železničnej trate
Diaľnica D1 – stabilizácia vytyčovacej siete v úseku Nové Mesto n. Váhom –
Chocholná
Diagnostika stability oporného múru v km 184,530-185,085 železničnej trate Fiľakovo-Vrútky
km 35,320 Železničná trať Trenčín – Chynorany; zosuv Mnichova Lehota
km 29,950 – 30,050 Železničná trať Trenčín – Chynorany; deformácia železničného zvršku Trenčianske Jastrabie
Projektová dokumentácia na odstránenie deformácie zemného telesa v železničnom kilometri 202,207 až 202,238 trate Devínska Nová Ves – Štúrovo štátna hranica, koľ. č. 1a 2.
Marianka – premostenie lokality Panský les s Partizánskou ulicou
Strekov – rekonštrukcia železničného mosta v km 133,545
Zlaté Moravce -Lužianky – železničná trať – km 1,4-1,55
Zlaté Moravce -Lužianky – železničná trať – km 14,7-15,4 – Jelenec
Železničná trať Hontianske Nemce – Krupina; deformácie železničného zvršku v km 31,200 – 31,600; 33,600 – 33,800 a 37,000 – 37,400
Žírany – sanácia zosunu železničnej trate v km 17,9 Kozárovce – Lužianky
Bratislava – Vajnory – príjazdová komunikácia
Cesta I/64 Nitra – Dražovce
Cesta I/ 51 Holíč – obchvat, II. etapa, 1.stavba
Sanácia zosuvu železničnej trate Prievidza – Handlová, km 10,820-10,920
Aglomerácia Šamorín – odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou
Bardejov – Horná Topľa – odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou
Región Novohrad – zásobovanie pitnou vodou
Bratislava – kanalizácia lokality Hrušov
Bratislava – Jeséniova a Vančurova ulica, rekonštrukcia vodovodu
Bratislava – Klingerova kolónia, rekonštrukcia kanalizácie
Bratislava – vodovod IV. tlakové pásmo na Machnáči
Bratislava – rekonštrukcia zberača B 1-2 v Podkolibskej ceste
Bratislava – Rajská ulica: rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie
Bratislava – oprava kanalizácie, Svätovojtešská ulica
Bratislava Volkswagen : rozšírenie a intenzifikácia ČOV
Bratislava Volkswagen – kanalizačný zberač
Bodíky, Vojka nad Dunajom-Dobrohošť – ČOV
Cífer – vodovod
Častkov ČOV
Dolné Semerovce – kanalizácia a vodovod
Gelnica – kanalizácia a ČOV
Hořice – ČOV
Hronovce-Pohronský Ruskov-Čata, prívody a rozvody vody
Kaplná – čerpacia stanica a ČOV
Kolta – Želiezovce, prívod vody
Kopčany – kanalizácia a ČOV
Kúty – kanalizácia
Kysucké n. Mesto – kanalizácia a ČOV
VÚ 5949 Lozorno – napojenie na obecnú kanalizáciu a ČOV
Malé a Veľké Bielice – kanalizácia
Malženice – kanalizácia a ČOV
Modra – kanalizácia a ČOV
JE Mochovce SO 0200 – prívod vody a vodovodné siete v obciach ochranného pásma
Moravský sv. Ján – kanalizácia a ČOV
Olichov-Čaradice, prívod vody
Ožďany – kanalizácia a ČOV
Papradnianska dolina – ČOV a kanalizácia
Piešťany – ľavobrežná kanalizácia, 1. stavba
Prašice ČOV
Pruské – Bohunice – Savčiná, kanalizácia a ČOV
Rača – Kopanice, vodovod
Senica výrobná hala DELPHI
Slovenský Grob – kanalizácia
Soblahov – kanalizácia
Šurany – intenzifikácia ČOV
Biotika Slovenská Lupča – rekonštrukcia ČOV
Trenčín, kanalizácia a ČOV-, pravý breh
Trenčianske Stankovce a priľahlé obce – kanalizácia a ČOV
TRNAVA PSA Peugeot Citroën – prívod vody
TRNAVA PSA Peugeot Citroën – kanalizácia
Trnava – rekonštrukcia kanalizácie
Veľké Chyndice – vodovod
Vráble – Kolíňany, prívod vody
Záhorská Bystrica – kanalizácia
Zariadenia pre meranie a pozorovanie na POH Dunaja v hr. km 11,0 – 18,26
Závod – celoobecný vodovod
BRATISLAVA – Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia intravilánu mesta
DUNAJ – výstavba kolmého múru v bazéne Štrkovňa
Kolárovo – Komoča – utesnenie ĽOH Váhu v úseku hkm 23,040-27,075
MVE BLAHOVO
MVE DOLNÉ KRŠKANY
VD ČUNOVO – prevádzkový prístav
SVD GABČÍKOVO-NAGYMAROS, obj.č.1-11.549, plavebná komora
SVD GABČÍKOVO-NAGYMAROS, uvedenie VD Gabčíkovo do prevádzky dočasným riešením
VE Čunovo – hať Čunovo
VN HALÁČOVCE – sanácia zosuvu
VD HRONSKÁ DÚBRAVA
HRUŠOVANY – pravostranná hrádza rieky Nitra
MALEJOV – polder
MVE LETOMOSTIE
MVE LOMNÁ
VN MÁLINEC – 2. stavba, objekt č.104
VD SELICE – overenie tesnosti podzemnej steny
Oreské – polder
Suchohrad – dotesnenie podložia pod nábrežným múrom
Šárovce – hrádza
TRENČIANKE BISKUPICE – MVE
TVRDOŠÍN – MVE Majka
VEĽKÉ KOSIHY – rekonštrukcia ľavostrannej hrádze Dunaja a podložia pri ČS
VRAKÚŇ – stavidlo na sútoku kanálov S VII. – A VII.
Zvýšenie a spevnenie hrádze Moravy, km 22-33
ŽARNOVICA MVE
Modra – úprava Stoličného potoka
TEKOV – MVE