Hydrogeologický prieskum

 • Areál DOPRASTAV a.s. Senec: hydrogeologický prieskum na overenie výdatnosti jestvujúcej studne HGS-1
 • Areál PREFA – DOPRASTAV a.s. Senec: hydrogeologický prieskum na overenie výdatnosti jestvujúcej studne
 • Devínska Nová Ves – ZŠ Bukovčana 1 – overenie výdatnosti jestvujúcej kopanej       studne
 • Devínska Nová Ves – ZŠ Charkovská – overenie výdatnosti jestvujúcej kopanej studne
 • BRATISLAVA – Domové role, zdroj požiarnej vody
 • BRATISLAVA, INCHEBA: zavlažovanie trávnatých plôch
 • BRATISLAVA, ISTROCHEM – zdroj pitnej vody
 • BRATISLAVA – Jarovce, areál firmyEUROSPEDIT
 • BRATISLAVA, NBS – Mýtna ulica, náhradný zdroj podzemnej vody
 • BRATISLAVA, NBS – Mýtna ulica, monitoring hpv.
 • BRATISLAVA – Technická ulica, areál P1
 • BRATISLAVA – Železná studnička-Suchý mlyn, zdroj pitnej vody
 • BORSKÝ JUR – studňa Belimer
 • ČSPH JURKI Vajnory – vodný zdroj pre technologické účely
 • DEMANDICE – overenie vodného zdroja pre obec
 • DOLNÉ SEMEROVCE -overenie výdatnosti zdroja studne HIP-9
 • HONTIANSKE TRSŤANY – zdroj podzemnej vody pre obec
 • KOSTOLNÉ – ZÁREČIE – návrh pásiem PHO I. a II. stupňa pre vodný zdroj
 • MODRA – odvodnenie cintorína
 • MOST PRI BRATISLAVE – Studené – polyfunkčný objekt
 • Obchodné zariadenie DOMES Bratislava Petržalka – overenie výdatnosti studne S-1
 • Polyfunkčný dom Glória, Ružová dolina – studne na zabezpečenie technologickej        vod
 • RADATICE  – návrh pásiem hygienickej ochrany
 • Ravak Einsteinova – studne na zabezpečenie technologickej vody pre polyfunkčný      objekt
 • RIMAVSKÁ SOBOTA – pivovar, overenie výdatnosti zdroja podzemnej vody
 • SENEC – viacúčelové zariadenie Transpetrolu
 • Slovenské národné divadlo – overenie výdatnosti studne
 • ŠOPORŇA – optimalizácia hladín podzemnej vody
 • TESCO hypermarket Bratislava Petržalka – overenie výdatnosti studne
 • ZÁVOD – vodný zdroj pre obec
 • ZLATÉ  MORAVCE – stredisko VION
 • Samsung Electronics Slovakia LCD Factory – Externá infraštruktúra: hydrogeologický  prieskum – krátkodobá čerpacia skúška na vrte HV-S3
 • SAMSUNG ELECTRONICS SLOVAKIA LCD FACTORY-Externá infraštruktúra: doplnenie vodného zdroja Voderady
 • Samsung Electronics Slovakia LCD Factory –Externá infraštruktúra – vodný zdroj
 • Bratislava – Dúbravka: hydrogeologický prieskum na parcele č.: 162/1
 • BRATISLAVA – polyfunkčné centrum Panónska cesta – sever, stavba C; vrty pre tepelné čerpadlá
 • Dunajská Streda – logistické centrum Cargo
 • Marianka – Panský les: rodinný dom p. Jozefa Brhela: exploatačné vrty pre tepelné čerpadlo
 • Sereď Horný Čepeň – areál firmy Maroš Račák Stavodoprava zdroj požiarnej vody
 • Sereď Medisaf – studne pre tepelné čerpadlá
 • Záhorská Bystrica – Boháčky: studňa na zavlažovanie