Geologický prieskum životného prostredia

 • Mapa vhodnosti územia pre skládky odpadov M=1:50 000 okres Nitra 
 • Mapa vhodnosti územia pre skládky odpadov M=1:50 000 okres Nové Zámky 
 • Bratislava – Slovnaft, nahradenie monitorovacích vrtov na bloku 58
 • Bratislava – Nivy: pozemok na parcele č.4030/10
 • Bratislava – Smrečianska – Mikovíniho
 • Brestovec – skládka TKO
 • Bošáca – monitoring transformovne 400/110kW
 • Gajary – skládka TKO, odborný posudok
 • Dubnica-Luštek, skládka TKO
 • Horná Kráľová – Katruša – skládka TKO, odborný posudok
 • Horná Kráľová – zemník pre skládku TKO
 • Jablonica- skládka TKO
 • Kostolné – skládka odpadov
 • Málaš – skládka TKO, odborný posudok
 • Myjava – skládka TKO, odborný posudok
 • Nové Zámky – skládka odpadov, odborný posudok
 • Levice – Nový Tekov, skládka odpadov
 • Malacky – skládka  TKO
 • Nána – skládka odpadov
 • Nováky – skládka TKO
 • Podlužany-Richňava – skládka TKO
 • Prietrž – skládka TKO
 • Prievaly – skládka TKO
 • Senec – skládka KO
 • Senec Kafiléria– vypúšťanie odpadových vôd  do ramena Čiernej vody
 • Senica – Rovensko, skládka odpadov
 • Stará Turá – štúdia odpadového hospodárstva obvodu Stará Turá
 • Stará Turá – prieskum zemín do minerálneho tesnenia
 • Studienka-Kerchov – skládka TKO
 • Stupava – Žabáreň, skládka TKO, odborný posudok
 • Veľké Ludince – skládka TKO, odborný posudok
 • Veľký Ďur -skládka TKO, odborný posudok
 • Vinica – skládka TKO
 • Volkovce – skládka TKO
 • Bratislava – preložka monitorovacieho vrtu MS-3, Letisko M. R. Štefánika