EKOGEOS-SK s.r.o. Vás víta na svojich stránkach

Naša spoločnosť od svojho vzniku vykonáva na základe povolenia MŽP SR komplexný servis v oblasti inžinierskogeologického, hydrogeologického prieskumu, geologického prieskumu životného prostredia, geotechnických služieb a súvisiacich stavebných činností.

V priebehu svojej existencie sme zabezpečovali podklady pre projekciu významných a náročných vodohospodárskych diel, objektov priemyslovej a občianskej výstavby ako aj ekologických stavieb nielen na území Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí.

Na Vaše otázky Vám radi odpovieme:

  • prostredníctvom e-mailu
  • telefonicky
  • alebo osobne na našej adrese

100_5910